11-XVII.   Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99). 1998
ICD-10 Cause of death. International detailed list All Age
under 1 year 1-4 years 5-9 years 10-14 years 15-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years 65-69 years 70-74 years 75-79 years 80-84 years 85-89 years 90 years and over
Q00-Q99 XVII. Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik                                          
Males 90 44 4 4 2 3 7 2 1 2 5 3 2 6 1 1 2 - - 1 -
Females 76 38 6 2 1 1 - 3 2 4 3 2 5 3 2 1 1 1 - 1 -
Q00-Q07 Medfødte misdannelser i nervesystemet                                          
Males 13 3 1 2 2 - 2 - - - 2 1 - - - - - - - - -
Females 6 2 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q02 Foster med lite hode                                          
Males 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q039 Uspesifisert medfødt hydrocephalus                                          
Males 3 - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Females 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q040 Medfødte misdannelser i corpus callosum                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q043 Andre reduksjonsdeformiteter i hjernen                                          
Males 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q045 Megalencefali                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q046 Medfødte hjernecyster                                          
Males 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Q049 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjernen                                          
Males 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Females 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q059 Uspesifisert spina bifida                                          
Females 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q079 Uspesifisert medfødt misdannelse i nervesystemet                                          
Males 2 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Q20-Q28 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet                                          
Males 34 15 2 1 - 2 4 2 1 2 1 1 1 1 - - 1 - - - -
Females 33 19 2 1 - - - 3 1 2 2 1 1 - - - - 1 - - -
Q201 Dobbelt utløp fra høyre hjertekammer                                          
Females 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q203 Transposisjon av de store arterier                                          
Males 3 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Females 2 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
Q204 Dobbelt innløp til hjertekammer                                          
Females 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q205 Kongenitt korrigert transposisjon                                          
Males 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
VSD                                          
Males 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Females 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASD                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Q212 Atrioventrikulær septumdefekt                                          
Males 3 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 5 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q213 Fallots tetrade                                          
Males 3 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Females 2 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Q218 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets skillevegger                                          
Males 2 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Females 3 - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Q219 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets skillevegger                                          
Males 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Q225 Ebsteins anomali                                          
Males 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Q230 Medfødt valvulær aortastenose                                          
Females 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
Q234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom                                          
Males 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q239 Uspesifisert medfødt misdannelse i aortaklaff og mitralklaff                                          
Males 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Q245 Misdannelse av koronarkar                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q248 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte                                          
Males 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q249 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte                                          
Males 5 2 - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Females 3 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
Q251 Coarctatio aortae                                          
Males 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
Q253 Aorta-stenose                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q254 Andre medfødte misdannelser av aorta                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q262 Fullstendig anomal lungeveneforbindelse                                          
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q278 Andre spes. medfødte misdannelser i det perifere karsystem                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q281 Andre misdannelser i precerebrale kar                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q282 Arteriovenøs misdannelse i cerebrale kar                                          
Females 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Q283 Andre misdannelser i cerebrale kar                                          
Females 2 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Q30-Q34 Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet                                          
Males 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q321 Andre medfødte misdannelser i luftrør                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q336 Hypoplasi og dysplasi i lunge                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q35-Q37 Leppespalte og ganespalte                                          
Females 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q359 Uspesifisert ganespalte                                          
Females 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q38-Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet                                          
Males 6 3 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 -
Females 4 3 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Q390 Atresi av spiserør uten fistel                                          
Males 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q423 Medfødt mangel på/atresi/stenose endetarmsåpning uten fistel                                          
Females 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Q430 Meckels divertikkel                                          
Males 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -
Q431 Hirschprungs sykdom                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q442 Atresi av galleganger                                          
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q447 Andre medfødte misdannelser i lever                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q453 Andre medf. misdannelser i bukspyttkjertel og pankreasgang                                          
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q60-Q64 Medfødte misdannelser i urinsystemet                                          
Males 10 5 1 - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - -
Females 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 -
Q606 Potters syndrom                                          
Males 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q612 Cystenyre, av voksen type                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q613 Uspesifisert cystenyre                                          
Males 2 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Females 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
Q614 Dysplasi av nyre                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q619 Uspesifisert cystenyresykdom                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Q620 Medfødt hydronefrose                                          
Males 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Q642 Medfødte uretraklaffer i bakre del av urinrør                                          
Males 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q65-Q79 Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet                                          
Males 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 8 6 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
Q688 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q743 Arthrogryposis multiplex congenita                                          
Males 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q771 Tanatoforisk dvergvekst                                          
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q780 Osteogenesis imperfecta                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q790 Medfødt mellomgulvsbrokk (hernia diaphragmatica)                                          
Males 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q796 Ehlers-Danlos' syndrom                                          
Females 2 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser                                          
Males 7 2 - - - 1 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - -
Females 4 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -
Q851 Tuberøs sklerose                                          
Females 2 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
Q870 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig påvirker ansiktets utseende                                          
Males 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q871 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig fører til kortvoksthet                                          
Males 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Q874 Marfans syndrom                                          
Males 2 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -
Q878 Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer                                          
Males 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Q890 Medfødte misdannelser i milt                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Q897 Flere medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted                                          
Males 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted                                          
Males 10 6 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - -
Females 15 5 1 - - - - - - 1 1 1 3 2 1 - - - - - -
Q909 Uspesifisert Downs syndrom                                          
Males 2 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - -
Females 9 - - - - - - - - 1 1 1 3 2 1 - - - - - -
Q913 Uspesifisert Edwards' syndrom                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 6 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q917 Uspesifisert Pataus syndrom                                          
Males 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q933 Delesjon av kort arm på kromosom 4                                          
Males 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q959 Uspesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører                                          
Males 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q984 Uspesifisert Klinefelters syndrom                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Explanation of symbols