11-VIII.   Diseases of the ear and mastoid prosess (H60-H95). 1998
ICD-10 Cause of death. International detailed list All Age
under 1 year 1-4 years 5-9 years 10-14 years 15-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years 65-69 years 70-74 years 75-79 years 80-84 years 85-89 years 90 years and over
H60-H95 VIII. Sykdommer i øre og ørebensknuter                                          
Males - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
H669 Uspesifisert mellomørebetennelse                                          
Males - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
H709 Uspesifisert mastoiditt                                          
Males - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

Explanation of symbols