11-V.   Mental and behavioural disorders (F00-F99). 1998
ICD-10 Cause of death. International detailed list All Age
under 1 year 1-4 years 5-9 years 10-14 years 15-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years 65-69 years 70-74 years 75-79 years 80-84 years 85-89 years 90 years and over
F00-F99 V. Psykiske lidelser og atferds forstyrrelser                                          
Males 545 - - - - 2 20 37 47 52 50 28 25 20 25 29 35 39 54 47 35
Females 595 - 1 - 1 1 3 10 19 8 9 7 8 1 7 10 20 58 102 151 179
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser                                          
Males 170 - - - - - - - - - - - - - 3 3 19 23 46 43 33
Females 487 - - - - - - - - - - - - - 1 7 13 50 98 145 173
F011 Multiinfarktdemens                                          
Males 15 - - - - - - - - - - - - - 2 1 4 3 1 3 1
Females 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 3
F019 Uspesifisert vaskulær demens                                          
Males 16 - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 2 2
Females 13 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 2 1 7
F03 Annen og uspesifisert demens                                          
Males 138 - - - - - - - - - - - - - 1 2 12 16 39 38 30
Females 467 - - - - - - - - - - - - - 1 5 13 47 95 143 163
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer                                          
Males 359 - - - - 2 20 37 47 52 50 28 24 19 21 23 14 12 6 2 2
Females 77 - - - - 1 3 9 18 8 8 7 8 1 4 1 5 4 - - -
F100 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, akutt intoksikasjon                                          
Males 12 - - - - - 1 - - 1 2 2 3 2 1 - - - - - -
Females 2 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
F102 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, avhengighetssyndrom                                          
Males 126 - - - - - - - - 5 3 12 17 16 20 22 13 10 4 2 2
Females 23 - - - - - - - - - 2 5 6 - 4 1 3 2 - - -
F104 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, abstinenstilstand med delirium                                          
Males 4 - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - -
F107 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, residual tilstand                                          
Males 6 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 - -
Females 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - -
F110 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av opiater, akutt intoksikasjon                                          
Males 181 - - - - 1 16 32 42 36 39 12 2 1 - - - - - - -
Females 39 - - - - 1 3 9 15 7 2 1 1 - - - - - - - -
F112 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av opiater, avhengighetssyndrom                                          
Males 6 - - - - 1 - 1 2 1 - 1 - - - - - - - - -
Females 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
F130 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika, akutt intoksikasjon                                          
Males 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
F150 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse som skyldes bruk av andre stimulanter,inkl. kaffein, akutt intoksikasjon                                          
Males 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
F190 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av flere stoffer, akutt intoksikasjon                                          
Males 16 - - - - - 2 4 1 8 1 - - - - - - - - - -
Females 3 - - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
F192 Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av flere stoffer, avhengighetssyndrom                                          
Males 5 - - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - - - -
Females 4 - - - - - - - - - 3 - - - - - 1 - - - -
F20-F99 Andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser                                          
Males 16 - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 2 4 2 2 -
Females 31 - 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - - 2 2 2 4 4 6 6
F200 Paranoid schizofreni                                          
Males 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
F202 Kataton schizofreni                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
F205 Residual schizofreni                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
F209 Uspesifisert schizofreni                                          
Males 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 - - -
Females 4 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 -
F220 Paranoid psykose (vrangforestillingslidelse)                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
F229 Uspesifisert paranoid psykose                                          
Males 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
F313 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode mild eller moderat depresjon                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse                                          
Males 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
F329 Uspesifisert depressiv episode                                          
Males 6 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 2 -
Females 14 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 2 3 6
F39 Uspesifisert affektiv lidelse                                          
Females 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
F500 Anorexia nervosa                                          
Females 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
F502 Bulimia nervosa                                          
Females 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
F842 Retts syndrom                                          
Females 3 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -

Explanation of symbols