20 Employed persons by sex and regions (LFS) as per cent of all inn each group.

  Annual average 2003 2004
  2002 2003 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 1st quarter 2rd quarter

BOTH SEXES

70,7 69,6 69,4 69,8 70,0 69,4 68,7 69,6
    Østfold 68,9 67,9 67,5 68,3 67,4 68,6 66,9 66,7
    Akershus 74,1 73,0 73,6 73,2 72,7 72,4 72,3 72,4
    Oslo 72,6 70,4 70,3 71,2 69,6 70,7 70,2 71,7
    Hedmark 67,6 67,0 65,6 66,7 67,5 68,2 66,1 66,7
    Oppland 69,7 68,6 69,8 68,0 68,3 68,2 68,4 68,0
    Buskerud 71,3 71,5 71,8 72,7 71,2 70,3 68,6 69,6
    Vestfold 68,7 68,3 67,4 68,3 68,9 68,8 66,4 66,8
    Telemark 68,8 65,9 65,0 65,1 67,3 66,0 65,5 67,2
    Aust-Agder 66,8 66,2 65,7 66,3 66,8 66,1 65,0 67,2
    Vest-Agder 67,4 66,1 66,3 68,0 66,6 63,5 64,0 65,8
    Rogaland 71,8 70,9 69,4 71,2 72,2 70,6 70,2 71,0
    Hordaland 70,3 71,2 70,9 70,9 72,0 70,9 69,7 72,3
    Sogn og Fjordane 72,3 72,4 70,9 72,7 73,3 72,6 70,9 70,3
    Møre og Romsdal 72,7 70,7 71,3 70,8 70,6 70,3 68,8 69,1
    Sør-Trøndelag 71,1 69,5 68,9 68,9 70,1 69,9 70,0 70,5
    Nord-Trøndelag 68,3 67,0 67,0 66,4 68,7 65,8 64,5 65,8
    Nordland 69,3 67,4 66,5 67,8 68,6 66,7 66,5 67,4
    Troms 69,5 68,4 69,0 68,7 68,3 67,7 70,0 69,4
    Finnmark 68,3 68,1 67,9 67,8 69,2 67,5 65,1 68,6
   

MALES

74,2 72,9 72,8 73,2 73,1 72,7 71,9 72,7
    Østfold 71,7 71,9 70,7 72,8 71,6 72,3 70,6 70,0
    Akershus 78,5 76,9 77,4 77,4 76,3 76,4 76,1 76,4
    Oslo 76,4 73,6 73,2 74,3 72,6 74,4 74,5 75,5
    Hedmark 70,1 67,5 66,8 67,8 66,1 69,2 67,4 69,1
    Oppland 72,5 72,6 73,8 71,9 72,2 72,4 71,0 69,6
    Buskerud 73,7 74,6 75,3 75,4 74,4 73,2 72,9 72,0
    Vestfold 74,3 73,1 73,2 72,9 73,8 72,5 71,2 71,5
    Telemark 73,8 69,9 68,5 69,0 71,0 71,1 70,0 71,9
    Aust-Agder 70,8 68,6 68,6 69,7 67,9 68,0 67,2 69,9
    Vest-Agder 71,8 69,9 72,0 71,5 71,2 65,0 66,9 66,0
    Rogaland 75,3 75,1 73,7 76,0 76,1 74,7 73,7 75,4
    Hordaland 74,3 74,0 74,0 74,3 74,2 73,3 72,7 74,6
    Sogn og Fjordane 74,7 76,5 73,8 76,5 78,7 76,9 74,5 74,5
    Møre og Romsdal 75,2 73,5 74,0 74,1 73,4 72,7 70,3 71,0
    Sør-Trøndelag 75,6 73,9 73,4 74,0 74,9 73,3 74,1 75,4
    Nord-Trøndelag 73,1 70,8 72,2 70,4 71,8 68,8 68,1 69,1
    Nordland 69,7 68,0 66,3 66,6 70,2 68,8 67,3 69,7
    Troms 74,4 72,9 74,1 73,9 71,5 72,3 73,5 71,7
    Finnmark 66,8 65,7 66,8 62,6 65,9 67,6 63,8 67,7
   

FEMALES

67,1 66,3 65,9 66,4 66,8 66,1 65,3 66,4
    Østfold 66,0 64,0 64,2 63,8 63,2 64,8 63,1 63,3
    Akershus 69,8 69,1 69,8 69,0 69,2 68,5 68,6 68,5
    Oslo 68,8 67,3 67,3 68,1 66,7 67,0 65,9 67,9
    Hedmark 65,2 66,5 64,4 65,5 68,9 67,3 64,8 64,2
    Oppland 66,9 64,5 65,6 64,0 64,4 64,0 65,8 66,3
    Buskerud 68,8 68,4 68,2 70,0 67,9 67,5 64,3 67,2
    Vestfold 63,2 63,6 61,6 63,8 64,1 65,1 61,7 62,0
    Telemark 63,6 61,8 61,5 61,1 63,6 60,9 60,9 62,4
    Aust-Agder 62,8 63,9 62,8 62,8 65,7 64,2 62,6 64,4
    Vest-Agder 62,9 62,1 60,4 64,4 61,8 62,0 61,1 65,6
    Rogaland 68,3 66,4 65,0 66,3 68,1 66,4 66,5 66,6
    Hordaland 66,1 68,3 67,7 67,4 69,9 68,5 66,5 69,9
    Sogn og Fjordane 69,7 67,9 67,7 68,5 67,5 68,0 67,1 65,9
    Møre og Romsdal 70,1 67,7 68,4 67,2 67,7 67,7 67,3 67,2
    Sør-Trøndelag 66,6 65,0 64,4 63,7 65,3 66,5 65,7 65,6
    Nord-Trøndelag 63,4 63,1 61,7 62,3 65,5 62,8 60,8 62,5
    Nordland 68,9 66,8 66,8 69,0 67,0 64,4 65,6 65,0
    Troms 64,3 63,7 63,6 63,2 65,0 62,8 66,4 67,1
    Finnmark 69,9 70,7 69,2 73,5 72,8 67,5 66,6 69,5