20    Employed persons by sex and regions (LFS) as per cent of all inn each group.

  Annual average 2001 2002 2003
  2001 2002 4th quarter 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 1st quarter

BOTH SEXES

70,9 70,7 70,8 70,4 71,2 71,1 70,1 69,4
    Østfold 69,0 68,9 68,4 68,6 69,8 69,4 67,6 67,5
    Akershus 75,5 74,1 75,9 74,4 74,1 74,2 73,9 73,6
    Oslo 73,5 72,6 73,3 73,3 73,3 72,1 71,6 70,3
    Hedmark 66,5 67,6 65,4 66,7 69,1 67,4 67,3 65,6
    Oppland 71,3 69,7 69,6 69,6 69,2 71,6 68,5 69,8
    Buskerud 72,2 71,3 72,0 71,3 72,1 71,1 70,7 71,8
    Vestfold 69,3 68,7 69,1 68,6 69,4 69,3 67,6 67,4
    Telemark 68,1 68,8 69,0 68,6 69,7 69,1 67,6 65,0
    Aust-Agder 67,8 66,8 68,4 66,2 66,9 68,7 65,6 65,7
    Vest-Agder 66,4 67,4 67,6 65,5 69,0 68,0 67,3 66,3
    Rogaland 71,4 71,8 70,8 71,9 72,0 72,0 71,4 69,4
    Hordaland 70,8 70,3 71,5 69,4 70,6 70,8 70,4 70,9
    Sogn og Fjordane 73,5 72,3 73,6 70,4 73,3 73,2 72,1 70,9
    Møre og Romsdal 70,4 72,7 71,3 71,3 73,9 73,7 72,1 71,3
    Sør-Trøndelag 70,4 71,1 71,0 71,1 71,2 72,2 69,9 68,9
    Nord-Trøndelag 68,2 68,3 67,8 67,7 69,0 69,6 67,0 67,0
    Nordland 68,4 69,3 67,8 69,1 69,5 69,3 69,3 66,5
    Troms 70,8 69,5 70,2 68,5 70,1 69,5 69,8 69,0
    Finnmark 68,2 68,3 67,9 66,5 68,5 69,1 69,0 67,9
   

MALES

74,9 74,2 74,5 73,7 74,8 74,7 73,6 72,8
    Østfold 73,2 71,7 72,2 71,0 72,8 71,1 71,9 70,7
    Akershus 79,2 78,5 79,0 78,4 79,0 78,8 77,8 77,4
    Oslo 77,0 76,4 77,5 77,4 76,7 75,7 75,6 73,2
    Hedmark 70,8 70,1 70,4 69,3 71,5 70,3 69,2 66,8
    Oppland 74,9 72,5 72,8 73,7 71,0 73,4 71,8 73,8
    Buskerud 74,8 73,7 74,7 74,3 73,7 74,2 72,8 75,3
    Vestfold 74,7 74,3 74,5 73,1 75,1 75,4 73,8 73,2
    Telemark 72,7 73,8 71,0 72,3 74,7 75,1 73,2 68,5
    Aust-Agder 71,9 70,8 72,0 68,8 72,7 73,7 68,1 68,6
    Vest-Agder 71,2 71,8 70,8 69,8 71,6 73,2 72,8 72,0
    Rogaland 76,4 75,3 75,8 74,8 76,0 75,4 74,9 73,7
    Hordaland 75,6 74,3 75,9 73,5 75,5 75,1 73,3 74,0
    Sogn og Fjordane 79,2 74,7 77,4 73,8 75,9 74,5 74,6 73,8
    Møre og Romsdal 74,7 75,2 75,1 73,2 76,5 76,6 74,5 74,0
    Sør-Trøndelag 75,9 75,6 75,5 75,9 76,1 76,7 73,5 73,4
    Nord-Trøndelag 72,3 73,1 72,1 72,2 73,3 75,0 71,7 72,2
    Nordland 69,9 69,7 68,6 69,4 69,3 69,7 70,4 66,3
    Troms 74,6 74,4 73,7 72,7 75,0 75,8 74,3 74,1
    Finnmark 67,7 66,8 67,0 64,9 68,2 67,2 66,9 66,8
   

FEMALES

66,8 67,1 67,1 66,9 67,6 67,3 66,6 65,9
    Østfold 64,8 66,0 64,6 66,2 66,8 67,7 63,4 64,2
    Akershus 71,9 69,8 72,9 70,4 69,3 69,6 70,0 69,8
    Oslo 70,1 68,8 69,2 69,2 69,9 68,5 67,7 67,3
    Hedmark 62,2 65,2 60,4 63,9 66,6 64,5 65,5 64,4
    Oppland 67,7 66,9 66,3 65,4 67,4 69,8 65,1 65,6
    Buskerud 69,6 68,8 69,3 68,4 70,4 68,0 68,6 68,2
    Vestfold 63,9 63,2 63,7 64,2 63,8 63,2 61,5 61,6
    Telemark 63,5 63,6 67,0 65,0 64,7 62,9 61,9 61,5
    Aust-Agder 63,7 62,8 64,6 63,5 60,9 63,6 63,0 62,8
    Vest-Agder 61,4 62,9 64,4 61,2 66,3 62,6 61,6 60,4
    Rogaland 66,2 68,3 65,7 69,0 67,8 68,5 67,8 65,0
    Hordaland 65,9 66,1 66,9 65,1 65,5 66,4 67,5 67,7
    Sogn og Fjordane 67,3 69,7 69,5 66,8 70,6 71,7 69,5 67,7
    Møre og Romsdal 66,0 70,1 67,4 69,2 71,2 70,6 69,5 68,4
    Sør-Trøndelag 64,9 66,6 66,3 66,1 66,2 67,6 66,3 64,4
    Nord-Trøndelag 64,0 63,4 63,3 63,1 64,5 63,9 62,1 61,7
    Nordland 66,9 68,9 67,0 68,8 69,7 68,9 68,0 66,8
    Troms 66,7 64,3 66,5 64,0 65,1 62,9 65,0 63,6
    Finnmark 68,7 69,9 68,9 68,3 68,8 71,2 71,3 69,2