Barn og unge. Tidligere utgaver

Tittel
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2019
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2018
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2017
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2016
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2015
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2014
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2013
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2012
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2011
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2009/2010
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2008
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2007
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2006
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2005
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2004
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2003
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2002
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2001
Barn og unge. Aktuell statistikk. 2000
Barn og unge. Aktuell statistikk. 1999
Spesialutgave om barn og ungdom med innvandrerbakgrunn