Siste utgave

Tidligere utgaver

Om statistikken

Om publikasjonen

KontaktpersonBarn og unge med innvandrerbakgrunn

Se også:
Kommunefakta

Levekår for ungdom i større byer