Barn og unges fritid
Mange barn er medlem i idrettskretser
  • I 2006 var det 31 prosent av barn i alderen 9-15 år som leste bøker en gjennomsnittsdag. I gjennomsnitt brukte de 15 minutter på boklesing.
  • Barne- og ungdomslitteratur har vært mest populært blant de yngste bokleserne. 54 prosent av barn 9-15 år som leste bøker en gjennomsnittsdag i 2006 valgte slike bøker. Skjønnlitteratur, det vil si romaner og noveller, var også populært blant denne aldersgruppen. 35 prosent av barna foretrakk å lese denne type litteratur.
  • I aldersgruppen 9-15 år var det 28 prosent som leste tegneserieblader per dag. Donald Duck har vært, og er fremdeles uten sammenligning det dominerende tegneseriebladet. 67 prosent av barn 9-15 år som leste tegneserieblad i 2006 valgte dette bladet.
  • Ni av ti barn så på fjernsyn i løpet av dagen i 2006. Høyest seerandel var det blant 9-12-åringer, 91 prosent tett fulgt av 13-15 åringer med 89 prosent.
  • Barn 9-12 år var særlig opptatt av barne- og umgdomsprogram. 67 prosent av alle 13-15-åringene som har sett på ulike typer fjernsynsprogram en gjennomsnittsdag i 2006 valgte å se på forskjellige TV-serier.
  • Alle barn og unge mellom 9 og 19 år hadde tilgang til NRK. Over 95 prosent av alle 9-19-åringer hadde tilgang til TV2.
  • Ni av ti barn i alderen 9-15 år gikk på kino i 2006. Gjennomsnittlig antall kinobesøk var 5 ganger samme år.
  • 43 prosent av barn i alderen 9-12 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2006. I aldersgruppen 13-15 år var tilsvarende tall 73 prosent.
  • 822 000 barn og unge mellom 0 og 19 år var medlem av forskjellige idrettsklubber i 2006. 56 prosent av dem var gutter.
  • Fotball, håndball og ski var veldig populært blant begge kjønn.
   
Barn og unges fritid
Tabeller


[an error occurred while processing this directive]

Publikasjoner og artikler