Barn og unge 2019

Tabeller for Aust-Agder

Befolkning

Familie

Barnehage

Skole

Arbeid

Økonomi

Barnevern