Barn og unge 2019

Tabeller for Østfold

Befolkning

Familie

Helse

Barnehage

Skole

Arbeid

Økonomi

Barnevern