Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2015
Sør-Trøndelag I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 11 926 4 043 3 689 2 673 1 521
60 Idrettsfag  714  219  218  277 -
61 Musikk, dans og drama  286 94  100 92 -
62 Studiespesialisering 5 202 1 638 1 514 2 050 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  859  277  232 -  350
71 Design og håndverk  245  100 76 8 61
72 Elektrofag  872  277  268 55  272
73 Helse- og sosialfag 1 176  499  408 31  238
74 Media og kommunikasjon  471  185  175  103 8
75 Naturbruk  361  136  121 45 59
76 Restaurant- og matfag  308  115 93 -  100
77 Service og samferdsel  571  178  221 -  172
78 Teknikk og industriell produksjon  861  325  263 12  261
           
Menn 6 249 2 051 1 898 1 228 1 072
60 Idrettsfag  429  131  124  174 -
61 Musikk, dans og drama 91 32 27 32 -
62 Studiespesialisering 2 256  683  676  897 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  817  257  216 -  344
71 Design og håndverk 30 16 10 1 3
72 Elektrofag  801  255  245 48  253
73 Helse- og sosialfag  173 78 62 - 33
74 Media og kommunikasjon  213 98 65 47 3
75 Naturbruk  173 56 56 17 44
76 Restaurant- og matfag  141 55 41 - 45
77 Service og samferdsel  356  104  140 -  112
78 Teknikk og industriell produksjon  769  286  236 12  235
           
Kvinner 5 677 1 992 1 791 1 445  449
60 Idrettsfag  285 88 94  103 -
61 Musikk, dans og drama  195 62 73 60 -
62 Studiespesialisering 2 946  955  838 1 153 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 42 20 16 - 6
71 Design og håndverk  215 84 66 7 58
72 Elektrofag 71 22 23 7 19
73 Helse- og sosialfag 1 003  421  346 31  205
74 Media og kommunikasjon  258 87  110 56 5
75 Naturbruk  188 80 65 28 15
76 Restaurant- og matfag  167 60 52 - 55
77 Service og samferdsel  215 74 81 - 60
78 Teknikk og industriell produksjon 92 39 27 - 26
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå