Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2015
Sogn-og Fjordane I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 4 863 1 584 1 557 1 000  722
60 Idrettsfag  318  102 98  118 -
61 Musikk, dans og drama  129 43 39 47 -
62 Studiespesialisering 2 016  585  671  760 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  413  117  121 -  175
71 Design og håndverk 61 24 20 1 16
72 Elektrofag  439  141  135 37  126
73 Helse- og sosialfag  385  174  138 1 72
74 Media og kommunikasjon 89 35 29 22 3
75 Naturbruk  107 41 32 14 20
76 Restaurant- og matfag  101 42 27 - 32
77 Service og samferdsel  203 68 78 - 57
78 Teknikk og industriell produksjon  602  212  169 -  221
           
Menn 2 623  840  813  394  576
60 Idrettsfag  185 66 52 67 -
61 Musikk, dans og drama 35 9 11 15 -
62 Studiespesialisering  734  212  251  271 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  405  115  118 -  172
71 Design og håndverk 4 2 2 - -
72 Elektrofag  411  130  126 35  120
73 Helse- og sosialfag 40 24 9 - 7
74 Media og kommunikasjon 26 13 8 4 1
75 Naturbruk 57 21 17 2 17
76 Restaurant- og matfag 46 21 9 - 16
77 Service og samferdsel  112 27 51 - 34
78 Teknikk og industriell produksjon  568  200  159 -  209
           
Kvinner 2 240  744  744  606  146
60 Idrettsfag  133 36 46 51 -
61 Musikk, dans og drama 94 34 28 32 -
62 Studiespesialisering 1 282  373  420  489 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 8 2 3 - 3
71 Design og håndverk 57 22 18 1 16
72 Elektrofag 28 11 9 2 6
73 Helse- og sosialfag  345  150  129 1 65
74 Media og kommunikasjon 63 22 21 18 2
75 Naturbruk 50 20 15 12 3
76 Restaurant- og matfag 55 21 18 - 16
77 Service og samferdsel 91 41 27 - 23
78 Teknikk og industriell produksjon 34 12 10 - 12
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå