Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2015
Aust-Agder I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 4 842 1 737 1 501  977  627
60 Idrettsfag  249 85 81 83 -
61 Musikk, dans og drama  125 49 36 40 -
62 Studiespesialisering 2 104  736  597  771 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  412  140  103 -  169
71 Design og håndverk  101 41 30 8 22
72 Elektrofag  221 77 59 7 78
73 Helse- og sosialfag  489  188  189 11  101
74 Media og kommunikasjon  204 93 67 43 1
75 Naturbruk 81 37 27 5 12
76 Restaurant- og matfag  142 49 45 - 48
77 Service og samferdsel  283 94  113 - 76
78 Teknikk og industriell produksjon  431  148  154 9  120
           
Menn 2 552  919  759  416  458
60 Idrettsfag  110 37 42 31 -
61 Musikk, dans og drama 37 14 15 8 -
62 Studiespesialisering  924  336  256  332 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  404  138  100 -  166
71 Design og håndverk 5 2 - - 3
72 Elektrofag  207 72 54 7 74
73 Helse- og sosialfag 61 29 15 - 17
74 Media og kommunikasjon  134 72 34 28 -
75 Naturbruk 29 10 13 1 5
76 Restaurant- og matfag 71 24 19 - 28
77 Service og samferdsel  173 52 69 - 52
78 Teknikk og industriell produksjon  397  133  142 9  113
           
Kvinner 2 290  818  742  561  169
60 Idrettsfag  139 48 39 52 -
61 Musikk, dans og drama 88 35 21 32 -
62 Studiespesialisering 1 180  400  341  439 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 8 2 3 - 3
71 Design og håndverk 96 39 30 8 19
72 Elektrofag 14 5 5 - 4
73 Helse- og sosialfag  428  159  174 11 84
74 Media og kommunikasjon 70 21 33 15 1
75 Naturbruk 52 27 14 4 7
76 Restaurant- og matfag 71 25 26 - 20
77 Service og samferdsel  110 42 44 - 24
78 Teknikk og industriell produksjon 34 15 12 - 7
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå