Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2015
Vestfold I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 9 740 3 485 2 913 2 275 1 067
60 Idrettsfag  598  223  192  183 -
61 Musikk, dans og drama  317  121 99 97 -
62 Studiespesialisering 4 669 1 439 1 414 1 816 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  525  185  108 -  232
71 Design og håndverk  192 92 56 7 37
72 Elektrofag  533  201  157 39  136
73 Helse- og sosialfag  867  400  268 32  167
74 Media og kommunikasjon  351  145  121 83 2
75 Naturbruk  152 69 41 16 26
76 Restaurant- og matfag  278  132 73 - 73
77 Service og samferdsel  673  244  222 -  207
78 Teknikk og industriell produksjon  585  234  162 2  187
           
Menn 5 054 1 778 1 514  997  765
60 Idrettsfag  335  120  109  106 -
61 Musikk, dans og drama  100 42 33 25 -
62 Studiespesialisering 2 086  624  671  791 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  508  180  105 -  223
71 Design og håndverk 19 9 9 1 -
72 Elektrofag  517  196  150 38  133
73 Helse- og sosialfag  125 61 35 1 28
74 Media og kommunikasjon  160 69 60 29 2
75 Naturbruk 71 32 18 4 17
76 Restaurant- og matfag  158 78 33 - 47
77 Service og samferdsel  426  149  141 -  136
78 Teknikk og industriell produksjon  549  218  150 2  179
           
Kvinner 4 686 1 707 1 399 1 278  302
60 Idrettsfag  263  103 83 77 -
61 Musikk, dans og drama  217 79 66 72 -
62 Studiespesialisering 2 583  815  743 1 025 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 17 5 3 - 9
71 Design og håndverk  173 83 47 6 37
72 Elektrofag 16 5 7 1 3
73 Helse- og sosialfag  742  339  233 31  139
74 Media og kommunikasjon  191 76 61 54 -
75 Naturbruk 81 37 23 12 9
76 Restaurant- og matfag  120 54 40 - 26
77 Service og samferdsel  247 95 81 - 71
78 Teknikk og industriell produksjon 36 16 12 - 8
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå