Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2015
Østfold I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 11 627 4 125 3 568 2 673 1 261
60 Idrettsfag  840  291  259  290 -
61 Musikk, dans og drama  273  102 88 83 -
62 Studiespesialisering 5 171 1 626 1 484 2 061 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  625  226  192 -  207
71 Design og håndverk  302  133  109 10 50
72 Elektrofag  723  284  240 42  157
73 Helse- og sosialfag 1 290  542  442 38  268
74 Media og kommunikasjon  341  128  118 91 4
75 Naturbruk  262  100 86 54 22
76 Restaurant- og matfag  326  133 91 -  102
77 Service og samferdsel  708  273  236 -  199
78 Teknikk og industriell produksjon  766  287  223 4  252
           
Menn 5 985 2 143 1 841 1 164  837
60 Idrettsfag  466  160  140  166 -
61 Musikk, dans og drama 90 30 28 32 -
62 Studiespesialisering 2 234  712  667  855 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  607  221  183 -  203
71 Design og håndverk 28 14 12 1 1
72 Elektrofag  703  275  233 41  154
73 Helse- og sosialfag  222  110 64 2 46
74 Media og kommunikasjon  165 69 49 44 3
75 Naturbruk  102 36 33 19 14
76 Restaurant- og matfag  169 66 47 - 56
77 Service og samferdsel  492  190  171 -  131
78 Teknikk og industriell produksjon  707  260  214 4  229
           
Kvinner 5 642 1 982 1 727 1 509  424
60 Idrettsfag  374  131  119  124 -
61 Musikk, dans og drama  183 72 60 51 -
62 Studiespesialisering 2 937  914  817 1 206 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 18 5 9 - 4
71 Design og håndverk  274  119 97 9 49
72 Elektrofag 20 9 7 1 3
73 Helse- og sosialfag 1 068  432  378 36  222
74 Media og kommunikasjon  176 59 69 47 1
75 Naturbruk  160 64 53 35 8
76 Restaurant- og matfag  157 67 44 - 46
77 Service og samferdsel  216 83 65 - 68
78 Teknikk og industriell produksjon 59 27 9 - 23
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå