Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter trinn, kjønn og kommune. 1. oktober 2015
  I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  201 239 72 251 61 293 45 033 22 662
Menn  105 777 37 655 31 850 19 586 16 686
Kvinner 95 462 34 596 29 443 25 447 5 976
           
16 Sør-Trøndelag 11 926 4 043 3 689 2 673 1 521
Menn 6 249 2 051 1 898 1 228 1 072
Kvinner 5 677 1 992 1 791 1 445  449
           
1601 Trondheim 6 390 2 142 1 994 1 632  622
Menn 3 294 1 079 1 030  771  414
Kvinner 3 096 1 063  964  861  208
1612 Hemne  202 69 60 39 34
Menn  109 35 33 16 25
Kvinner 93 34 27 23 9
1613 Snillfjord 44 12 9 12 11
Menn 28 8 6 6 8
Kvinner 16 4 3 6 3
1617 Hitra  199 67 57 33 42
Menn 99 30 30 11 28
Kvinner  100 37 27 22 14
1620 Frøya  198 63 74 21 40
Menn 96 29 33 7 27
Kvinner  102 34 41 14 13
1621 Ørland  219 76 65 43 35
Menn  105 35 33 17 20
Kvinner  114 41 32 26 15
1622 Agdenes 74 28 20 12 14
Menn 40 16 10 2 12
Kvinner 34 12 10 10 2
1624 Rissa  307  113 94 47 53
Menn  154 58 43 19 34
Kvinner  153 55 51 28 19
1627 Bjugn  196 70 49 36 41
Menn  109 32 26 18 33
Kvinner 87 38 23 18 8
1630 Åfjord  161 55 55 22 29
Menn 95 29 31 14 21
Kvinner 66 26 24 8 8
1632 Roan 39 16 11 5 7
Menn 19 7 6 1 5
Kvinner 20 9 5 4 2
1633 Osen 40 19 11 7 3
Menn 18 11 3 1 3
Kvinner 22 8 8 6 -
1634 Oppdal  286 90  104 61 31
Menn  157 52 53 27 25
Kvinner  129 38 51 34 6
1635 Rennebu  123 45 28 24 26
Menn 69 27 11 10 21
Kvinner 54 18 17 14 5
1636 Meldal  166 60 42 33 31
Menn 83 31 22 12 18
Kvinner 83 29 20 21 13
1638 Orkdal  482  185  136 97 64
Menn  251 85 72 46 48
Kvinner  231  100 64 51 16
1640 Røros  229 78 75 48 28
Menn  116 43 34 19 20
Kvinner  113 35 41 29 8
1644 Holtålen  102 28 41 11 22
Menn 54 12 23 3 16
Kvinner 48 16 18 8 6
1648 Midtre Gauld  299 89 92 48 70
Menn  174 51 53 14 56
Kvinner  125 38 39 34 14
1653 Melhus  718  237  226  127  128
Menn  416  135  124 57  100
Kvinner  302  102  102 70 28
1657 Skaun  308  117 90 60 41
Menn  160 57 45 33 25
Kvinner  148 60 45 27 16
1662 Klæbu  324  100  104 72 48
Menn  171 48 47 39 37
Kvinner  153 52 57 33 11
1663 Malvik  621  216  185  153 67
Menn  323  105 96 74 48
Kvinner  298  111 89 79 19
1664 Selbu  169 58 60 24 27
Menn 92 34 30 7 21
Kvinner 77 24 30 17 6
1665 Tydal 30 10 7 6 7
Menn 17 2 4 4 7
Kvinner 13 8 3 2 -
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå