Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter trinn, kjønn og kommune. 1. oktober 2015
  I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  201 239 72 251 61 293 45 033 22 662
Menn  105 777 37 655 31 850 19 586 16 686
Kvinner 95 462 34 596 29 443 25 447 5 976
           
09 Aust-Agder 4 842 1 737 1 501  977  627
Menn 2 552  919  759  416  458
Kvinner 2 290  818  742  561  169
           
0901 Risør  294 97 99 60 38
Menn  156 47 48 32 29
Kvinner  138 50 51 28 9
0904 Grimstad  971  325  308  213  125
Menn  527  174  157  108 88
Kvinner  444  151  151  105 37
0906 Arendal 1 787  648  581  362  196
Menn  905  327  284  153  141
Kvinner  882  321  297  209 55
0911 Gjerstad  107 46 28 20 13
Menn 59 26 16 6 11
Kvinner 48 20 12 14 2
0912 Vegårshei 96 32 29 23 12
Menn 44 13 15 6 10
Kvinner 52 19 14 17 2
0914 Tvedestrand  232 94 68 39 31
Menn  121 53 32 15 21
Kvinner  111 41 36 24 10
0919 Froland  243 92 63 52 36
Menn  128 48 32 21 27
Kvinner  115 44 31 31 9
0926 Lillesand  418  160  130 72 56
Menn  242 95 74 27 46
Kvinner  176 65 56 45 10
0928 Birkenes  227 82 54 46 45
Menn  123 47 30 18 28
Kvinner  104 35 24 28 17
0929 Åmli 93 32 26 17 18
Menn 49 16 14 4 15
Kvinner 44 16 12 13 3
0935 Iveland 57 23 11 8 15
Menn 30 12 6 3 9
Kvinner 27 11 5 5 6
0937 Evje og Hornnes  149 50 50 29 20
Menn 78 26 27 9 16
Kvinner 71 24 23 20 4
0938 Bygland 55 16 21 14 4
Menn 25 7 9 5 4
Kvinner 30 9 12 9 -
0940 Valle 61 23 14 15 9
Menn 35 15 7 6 7
Kvinner 26 8 7 9 2
0941 Bykle 52 17 19 7 9
Menn 30 13 8 3 6
Kvinner 22 4 11 4 3
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå