Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter trinn, kjønn og kommune. 1. oktober 2015
  I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  201 239 72 251 61 293 45 033 22 662
Menn  105 777 37 655 31 850 19 586 16 686
Kvinner 95 462 34 596 29 443 25 447 5 976
           
07 Vestfold 9 740 3 485 2 913 2 275 1 067
Menn 5 054 1 778 1 514  997  765
Kvinner 4 686 1 707 1 399 1 278  302
           
0701 Horten 1 079  413  305  257  104
Menn  568  223  153  128 64
Kvinner  511  190  152  129 40
0702 Holmestrand  423  166  116 98 43
Menn  219 77 65 44 33
Kvinner  204 89 51 54 10
0704 Tønsberg 1 551  545  471  378  157
Menn  798  262  263  156  117
Kvinner  753  283  208  222 40
0706 Sandefjord 1 889  659  598  435  197
Menn  987  346  309  191  141
Kvinner  902  313  289  244 56
0709 Larvik 1 728  614  518  408  188
Menn  899  307  269  191  132
Kvinner  829  307  249  217 56
0711 Svelvik  259 93 78 49 39
Menn  143 47 40 23 33
Kvinner  116 46 38 26 6
0713 Sande  374  135  110 80 49
Menn  197 67 62 30 38
Kvinner  177 68 48 50 11
0714 Hof  118 44 42 18 14
Menn 55 22 18 7 8
Kvinner 63 22 24 11 6
0716 Re  405  145  109 88 63
Menn  224 84 56 35 49
Kvinner  181 61 53 53 14
0719 Andebu  245 94 64 45 42
Menn  112 42 30 13 27
Kvinner  133 52 34 32 15
0720 Stokke  482  165  149  109 59
Menn  259 92 78 46 43
Kvinner  223 73 71 63 16
0722 Nøtterøy  897  306  268  244 79
Menn  442  150  131  105 56
Kvinner  455  156  137  139 23
0723 Tjøme  211 73 59 54 25
Menn  110 41 28 22 19
Kvinner  101 32 31 32 6
0728 Lardal 79 33 26 12 8
Menn 41 18 12 6 5
Kvinner 38 15 14 6 3
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå