Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter trinn, kjønn og fylke. 1. oktober 2015
  I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  201 239 72 251 61 293 45 033 22 662
Menn  105 777 37 655 31 850 19 586 16 686
Kvinner 95 462 34 596 29 443 25 447 5 976
           
01 Østfold 11 627 4 125 3 568 2 673 1 261
Menn 5 985 2 143 1 841 1 164  837
Kvinner 5 642 1 982 1 727 1 509  424
           
0101 Halden 1 175  396  364  259  156
Menn  611  205  200  105  101
Kvinner  564  191  164  154 55
0104 Moss 1 191  422  377  295 97
Menn  621  228  178  148 67
Kvinner  570  194  199  147 30
0105 Sarpsborg 2 246  819  664  523  240
Menn 1 118  419  323  216  160
Kvinner 1 128  400  341  307 80
0106 Fredrikstad 3 203 1 118  985  767  333
Menn 1 637  581  504  336  216
Kvinner 1 566  537  481  431  117
0111 Hvaler  183 66 50 40 27
Menn 97 34 32 17 14
Kvinner 86 32 18 23 13
0118 Aremark 46 16 14 6 10
Menn 21 5 6 1 9
Kvinner 25 11 8 5 1
0119 Marker  145 59 46 21 19
Menn 84 35 22 9 18
Kvinner 61 24 24 12 1
0121 Rømskog 24 7 8 7 2
Menn 14 5 3 5 1
Kvinner 10 2 5 2 1
0122 Trøgstad  221 68 83 44 26
Menn  108 27 45 17 19
Kvinner  113 41 38 27 7
0123 Spydeberg  238 96 70 41 31
Menn  134 49 42 19 24
Kvinner  104 47 28 22 7
0124 Askim  625  206  186  180 53
Menn  315  101  104 77 33
Kvinner  310  105 82  103 20
0125 Eidsberg  473  184  145 84 60
Menn  254  100 73 36 45
Kvinner  219 84 72 48 15
0127 Skiptvet  172 62 53 35 22
Menn 78 26 25 12 15
Kvinner 94 36 28 23 7
0128 Rakkestad  305  107 87 80 31
Menn  156 54 48 33 21
Kvinner  149 53 39 47 10
0135 Råde  294  113 82 60 39
Menn  150 62 41 26 21
Kvinner  144 51 41 34 18
0136 Rygge  697  245  228  150 74
Menn  381  142  125 63 51
Kvinner  316  103  103 87 23
0137 Våler  186 73 55 36 22
Menn 95 34 30 18 13
Kvinner 91 39 25 18 9
0138 Hobøl  203 68 71 45 19
Menn  111 36 40 26 9
Kvinner 92 32 31 19 10
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå