Statistisk sentralbyrå

Elevar med morsmålsopplæring1 og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktober 2015
  Elevar i alt Elevar med morsmålsopplæring1 og/eller tospråkleg opplæring2 Elevar med særskild norskopplæring3
Heile landet  623 755 14 162 43 394
       
01 Østfold 34 925 1 334 2 449
0101 Halden 3 582  240  366
0104 Moss 3 641  303  506
0105 Sarpsborg 6 607  229  414
0106 Fredrikstad 9 795  428  552
0111 Hvaler  466 3 20
0118 Aremark  175 - 2
0119 Marker  384 - -
0121 Rømskog 45 - -
0122 Trøgstad  625 - 13
0123 Spydeberg  694 - 23
0124 Askim 1 982 93  173
0125 Eidsberg 1 418 - 82
0127 Skiptvet  509 3 34
0128 Rakkestad  988 14 32
0135 Råde  854 3 42
0136 Rygge 1 861 6  113
0137 Våler  680 12 49
0138 Hobøl  619 - 28
1  Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar.
2  Tospråkleg opplæring er opplæring kor morsmålet til eleven vert nytta i opplæringa.
3  Særskild norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som 2. språk for elevar frå språklege minoritetar.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå