Statistisk sentralbyrå

Elevar i grunnskulen, etter årstrinn. Kommune1. 1. oktober 2015
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  623 755 65 129 64 057 62 388 62 780 61 371 61 590 61 072 60 013 61 404 63 951
                       
14 Sogn og Fjordane 13 976 1 320 1 351 1 377 1 315 1 430 1 417 1 461 1 377 1 449 1 479
1401 Flora 1 609  153  189  162  151  157  154  160  160  171  152
1411 Gulen  287 27 20 27 26 27 34 36 33 23 34
1412 Solund 84 3 8 8 7 11 9 7 11 10 10
1413 Hyllestad  162 12 12 11 11 17 12 23 21 22 21
1416 Høyanger  531 40 43 49 38 64 49 59 66 59 64
1417 Vik  313 36 23 30 38 31 28 29 33 29 36
1418 Balestrand  127 10 19 10 8 14 15 13 6 19 13
1419 Leikanger  328 34 26 27 31 36 31 28 34 51 30
1420 Sogndal  968  104 99 89 86  106 94 95 97  100 98
1421 Aurland  184 17 14 22 18 18 22 13 21 21 18
1422 Lærdal  245 20 22 31 16 27 22 25 29 26 27
1424 Årdal  545 34 57 60 55 61 50 52 50 63 63
1426 Luster  658 53 70 68 58 71 66 76 64 59 73
1428 Askvoll  357 40 30 32 29 35 35 30 43 41 42
1429 Fjaler  327 33 32 25 34 38 34 44 27 39 21
1430 Gaular  394 38 37 39 36 45 46 46 35 36 36
1431 Jølster  433 51 40 47 37 52 40 35 38 44 49
1432 Førde 1 837  191  174  197  175  175  181  184  187  168  205
1433 Naustdal  357 30 31 29 42 42 45 36 34 37 31
1438 Bremanger  466 32 42 47 45 44 60 55 45 48 48
1439 Vågsøy  749 66 77 81 73 80 80 74 68 67 83
1441 Selje  316 31 29 24 29 27 33 40 33 31 39
1443 Eid  799 75 77 77 84 84 81 79 66 78 98
1444 Hornindal  158 15 13 15 13 12 13 22 20 20 15
1445 Gloppen  777 64 80 75 76 65  102 87 67 83 78
1449 Stryn  965  111 87 95 99 91 81  113 89  104 95
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå