Statistisk sentralbyrå

Elevar i grunnskulen, etter årstrinn. Kommune1. 1. oktober 2015
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  623 755 65 129 64 057 62 388 62 780 61 371 61 590 61 072 60 013 61 404 63 951
                       
09 Aust-Agder 14 491 1 531 1 490 1 469 1 517 1 403 1 433 1 354 1 360 1 403 1 531
0901 Risør  761 76 69 71  100 63 68 73 57 76  108
0904 Grimstad 2 989  314  288  280  303  290  316  297  298  282  321
0906 Arendal 5 406  571  563  568  549  540  517  513  514  514  557
0911 Gjerstad  269 22 17 28 34 22 28 24 28 31 35
0912 Vegårshei  272 25 25 27 38 22 32 26 26 31 20
0914 Tvedestrand  705 73 65 77 73 66 76 61 65 73 76
0919 Froland  747 68 97 67 68 73 82 66 67 81 78
0926 Lillesand 1 389  158  160  151  162  125  125  111  132  123  142
0928 Birkenes  730 99 73 90 73 81 63 64 57 73 57
0929 Åmli  210 25 15 23 16 14 25 19 22 21 30
0935 Iveland  157 16 25 16 17 13 11 11 18 15 15
0937 Evje og Hornnes  449 43 49 42 44 53 42 51 45 38 42
0938 Bygland  152 13 15 9 16 16 22 12 10 21 18
0940 Valle  152 18 13 17 14 13 16 17 11 14 19
0941 Bykle  103 10 16 3 10 12 10 9 10 10 13
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå