Statistisk sentralbyrå

Elevar i grunnskulen, etter årstrinn. Kommune1. 1. oktober 2015
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  623 755 65 129 64 057 62 388 62 780 61 371 61 590 61 072 60 013 61 404 63 951
                       
07 Vestfold 29 132 2 897 2 929 2 882 2 940 2 894 2 920 2 866 2 802 2 927 3 075
0701 Horten 3 095  326  286  316  284  307  310  326  267  335  338
0702 Holmestrand 1 178  114  130  100  121  114  110  141  109  120  119
0704 Tønsberg 4 826  441  499  500  492  494  470  450  497  508  475
0706 Sandefjord 5 625  563  508  533  568  595  569  531  575  560  623
0709 Larvik 5 018  534  544  465  518  488  494  486  487  498  504
0711 Svelvik  777 71 87 88 65 81 81 69 82 75 78
0713 Sande 1 239  132  127  132  119  129  141  109  121  100  129
0714 Hof  401 25 37 44 33 49 41 38 43 44 47
0716 Re 1 199  134  131  131  133  110  129  113 99  105  114
0719 Andebu  742 78 70 73 70 70 78 90 63 73 77
0720 Stokke 1 386  140  145  140  147  129  133  135  121  152  144
0722 Nøtterøy 2 880  265  285  292  314  265  288  300  254  288  329
0723 Tjøme  470 52 45 47 45 34 53 43 53 41 57
0728 Lardal  296 22 35 21 31 29 23 35 31 28 41
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå