Statistisk sentralbyrå

Elevar i grunnskulen, etter årstrinn. Kommune1. 1. oktober 2015
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  623 755 65 129 64 057 62 388 62 780 61 371 61 590 61 072 60 013 61 404 63 951
                       
01 Østfold 34 925 3 639 3 427 3 378 3 493 3 376 3 460 3 383 3 554 3 508 3 707
0101 Halden 3 582  354  372  365  336  333  385  342  362  375  358
0104 Moss 3 641  378  379  363  364  361  364  324  363  362  383
0105 Sarpsborg 6 607  733  656  654  661  631  595  636  702  692  647
0106 Fredrikstad 9 795 1 035  925  959  949  992  974  981  999  938 1 043
0111 Hvaler  466 44 54 39 54 49 38 48 33 59 48
0118 Aremark  175 15 15 13 18 15 20 13 22 21 23
0119 Marker  384 41 43 24 24 33 44 39 51 38 47
0121 Rømskog 45 10 8 7 7 3 2 8 - - -
0122 Trøgstad  625 59 63 52 63 63 64 61 72 70 58
0123 Spydeberg  694 70 72 68 76 65 66 59 81 61 76
0124 Askim 1 982  209  198  199  218  189  203  193  172  182  219
0125 Eidsberg 1 418  140  132  140  132  130  142  139  141  166  156
0127 Skiptvet  509 50 35 64 51 52 46 46 56 49 60
0128 Rakkestad  988 82  105 69 98 96  103  114 90  104  127
0135 Råde  854 87 82 70 97 79 89 86 80 83  101
0136 Rygge 1 861  179  161  173  192  162  210  182  214  170  218
0137 Våler  680 81 68 67 86 72 60 52 62 70 62
0138 Hobøl  619 72 59 52 67 51 55 60 54 68 81
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå