Statistisk sentralbyrå

Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i eigne grupper for språklege minoritetar. Kommune. 1. oktober 2015
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Av dette elevar i særskilde undervisningsgrupper
Heile landet 2 867  623 755  438 387  185 368 4 879
14 Sogn og Fjordane  110 13 976 9 671 4 305 74
1401 Flora 9 1 609 1 126  483 31
1411 Gulen 4  287  197 90 -
1412 Solund 1 84 53 31 -
1413 Hyllestad 1  162 98 64 -
1416 Høyanger 5  531  342  189 5
1417 Vik 5  313  215 98 6
1418 Balestrand 1  127 89 38 5
1419 Leikanger 2  328  213  115 -
1420 Sogndal 5  968  673  295 2
1421 Aurland 2  184  124 60 -
1422 Lærdal 3  245  163 82 -
1424 Årdal 2  545  369  176 -
1426 Luster 9  658  462  196 1
1428 Askvoll 5  357  231  126 -
1429 Fjaler 5  327  240 87 1
1430 Gaular 3  394  287  107 -
1431 Jølster 2  433  302  131 -
1432 Førde 9 1 837 1 277  560 1
1433 Naustdal 2  357  255  102 -
1438 Bremanger 6  466  325  141 -
1439 Vågsøy 6  749  531  218 -
1441 Selje 3  316  213  103 -
1443 Eid 6  799  557  242 15
1444 Hornindal 1  158  103 55 -
1445 Gloppen 5  777  549  228 3
1449 Stryn 8  965  677  288 4
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå