Statistisk sentralbyrå

Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i eigne grupper for språklege minoritetar, etter kommune. 1. oktober 2015
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar
Heile landet 2 867  623 755  438 387  185 368 4 879
09 Aust-Agder 71 14 491 10 197 4 294 71
0901 Risør 4  761  520  241 -
0904 Grimstad 12 2 989 2 088  901 11
0906 Arendal 20 5 406 3 821 1 585 31
0911 Gjerstad 3  269  175 94 4
0912 Vegårshei 1  272  195 77 -
0914 Tvedestrand 6  705  491  214 -
0919 Froland 2  747  521  226 -
0926 Lillesand 6 1 389  992  397 6
0928 Birkenes 4  730  543  187 -
0929 Åmli 2  210  137 73 -
0935 Iveland 2  157  109 48 7
0937 Evje og Hornnes 3  449  324  125 -
0938 Bygland 2  152  103 49 12
0940 Valle 2  152  108 44 -
0941 Bykle 2  103 70 33 -
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå