Statistisk sentralbyrå

Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i eigne grupper for språklege minoritetar, etter kommune. 1. oktober 2015
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar
Heile landet 2 867  623 755  438 387  185 368 4 879
07 Vestfold  116 29 132 20 328 8 804  237
0701 Horten 12 3 095 2 155  940 35
0702 Holmestrand 5 1 178  830  348 6
0704 Tønsberg 18 4 826 3 346 1 480 39
0706 Sandefjord 21 5 625 3 867 1 758 36
0709 Larvik 20 5 018 3 529 1 489 57
0711 Svelvik 3  777  542  235 10
0713 Sande 5 1 239  889  350 10
0714 Hof 1  401  267  134 -
0716 Våle 6 1 199  881  318 16
0719 Andebu 5  742  529  213 2
0720 Stokke 6 1 386  969  417 11
0722 Nøtterøy 10 2 880 2 009  871 15
0723 Tjøme 2  470  319  151 -
0728 Lardal 2  296  196  100 -
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå