Statistisk sentralbyrå

Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i eigne grupper for språklege minoritetar, etter kommune. 1. oktober 2015
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar
Heile landet 2 867  623 755  438 387  185 368 4 879
01 Østfold  131 34 925 24 156 10 769  184
0101 Halden 13 3 582 2 487 1 095 18
0104 Moss 13 3 641 2 533 1 108 10
0105 Sarpsborg 22 6 607 4 566 2 041 36
0106 Fredrikstad 34 9 795 6 815 2 980 46
0111 Hvaler 3  466  326  140 7
0118 Aremark 1  175  109 66 2
0119 Marker 1  384  248  136 -
0121 Rømskog 1 45 45 - -
0122 Trøgstad 4  625  425  200 6
0123 Spydeberg 3  694  476  218 12
0124 Askim 7 1 982 1 409  573 15
0125 Eidsberg 7 1 418  955  463 4
0127 Skiptvet 2  509  344  165 -
0128 Rakkestad 4  988  667  321 -
0135 Råde 3  854  590  264 -
0136 Rygge 6 1 861 1 259  602 7
0137 Våler 4  680  486  194 -
0138 Hobøl 3  619  416  203 21
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå