Statistisk sentralbyrå

0316 Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Sør-Trøndelag. 2015
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  525 700  796 200 1 073 200  217 100  406 400
Kapitalinntekter (kr) 44 300 31 700 66 900 8 000 13 600
Overføringer (kr)  198 700  176 700  119 300  203 500  141 200
Skattepliktige overføringer (kr)  181 500  137 900 85 000  129 800 86 500
Ytelser fra folketrygden (kr)  118 700 18 600 41 800 56 500 52 100
Skattefrie overføringer (kr) 17 100 38 800 34 300 73 700 54 700
Barnetrygd (kr) 6 200 21 000 21 000 23 800 23 900
Bostøtte (kr) 1 200 1 100  500 8 400 3 200
Samlede inntekter (kr)  768 700 1 004 500 1 259 400  428 600  561 200
Inntekt etter skatt (kr)  574 300  752 500  907 600  359 500  442 900
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå