Statistisk sentralbyrå

0314 Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Sogn og Fjordane. 2015
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  524 300  779 100 1 041 000  233 400  429 700
Kapitalinntekter (kr) 51 300 59 200 84 100 6 000 44 700
Overføringer (kr)  210 500  167 900  115 400  182 000  128 200
Skattepliktige overføringer (kr)  194 200  127 100 78 800  113 800 73 900
Ytelser fra folketrygden (kr)  131 100 16 200 38 300 45 600 42 600
Skattefrie overføringer (kr) 16 200 40 800 36 600 68 200 54 200
Barnetrygd (kr) 6 900 24 100 21 800 25 200 25 200
Bostøtte (kr)  600  800  200 5 700 1 800
Samlede inntekter (kr)  786 100 1 006 200 1 240 400  421 300  602 600
Inntekt etter skatt (kr)  592 200  754 200  908 400  350 700  473 900
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå