Statistisk sentralbyrå

0309 Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Aust-Agder. 2015
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  459 600  715 400  945 300  169 600  345 600
Kapitalinntekter (kr) 53 700 78 400 73 100 10 700 19 800
Overføringer (kr)  232 300  188 800  148 400  214 200  164 600
Skattepliktige overføringer (kr)  214 300  146 900  112 800  142 600  108 300
Ytelser fra folketrygden (kr)  146 600 32 300 64 500 70 700 71 600
Skattefrie overføringer (kr) 18 000 41 900 35 600 71 600 56 300
Barnetrygd (kr) 6 700 22 200 21 300 25 400 24 200
Bostøtte (kr) 1 200 1 200  600 7 100 3 200
Samlede inntekter (kr)  745 600  982 600 1 166 700  394 400  530 000
Inntekt etter skatt (kr)  564 100  741 700  854 800  336 900  423 800
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå