Statistisk sentralbyrå

0307 Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Vestfold. 2015
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  479 500  755 500 1 015 800  189 300  399 200
Kapitalinntekter (kr) 53 300 42 300 84 800 4 300 20 300
Overføringer (kr)  222 100  176 500  125 800  206 400  135 900
Skattepliktige overføringer (kr)  205 500  136 100 92 400  131 100 84 000
Ytelser fra folketrygden (kr)  142 400 26 700 52 300 59 800 54 000
Skattefrie overføringer (kr) 16 600 40 400 33 400 75 300 51 900
Barnetrygd (kr) 6 200 21 400 20 800 25 300 23 900
Bostøtte (kr) 1 100 1 000  500 7 700 2 800
Samlede inntekter (kr)  754 900  974 200 1 226 400  400 000  555 400
Inntekt etter skatt (kr)  567 800  733 800  892 300  341 200  438 000
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå