Statistisk sentralbyrå

0301 Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Østfold. 2015
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  446 200  705 700  937 300  182 800  359 500
Kapitalinntekter (kr) 41 200 32 800 74 700 5 000 18 600
Overføringer (kr)  230 200  190 100  144 700  215 100  153 800
Skattepliktige overføringer (kr)  212 600  146 500  111 000  132 800 98 000
Ytelser fra folketrygden (kr)  150 200 32 800 64 900 64 600 64 200
Skattefrie overføringer (kr) 17 500 43 500 33 700 82 300 55 800
Barnetrygd (kr) 6 300 21 600 20 500 26 600 24 100
Bostøtte (kr) 1 400 1 600  800 8 700 3 600
Samlede inntekter (kr)  717 500  928 500 1 156 600  402 800  532 000
Inntekt etter skatt (kr)  545 300  704 900  849 000  344 000  422 400
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå