Statistisk sentralbyrå

116 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Sør-Trøndelag. 2015
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger  138 543  492 000
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år 14 462  726 000
Yngste barn 6-17 år 15 209  842 000
Yngste barn 18 år og eldre 6 819  942 000
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år 1 272  347 000
Yngste barn 6-17 år 4 365  416 000
Yngste barn 18 år og eldre 3 289  513 000
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år 4 729  457 000
Eldste person 30-44 år 4 085  594 000
Eldste person 45-66 år 12 368  720 000
Eldste person 67 år og eldre 12 807  524 000
     
Enslige    
Enslige under 30 år 10 519  235 000
Enslige 30-44 år 10 719  310 000
Enslige 45-66 år 16 407  316 000
Enslige 67 år og over 14 869  247 000
     
Flerfamiliehusholdninger 6 624  699 000
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå