Statistisk sentralbyrå

114 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Sogn og Fjordane. 2015
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger 45 612  513 000
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år 4 379  727 000
Yngste barn 6-17 år 5 442  839 000
Yngste barn 18 år og eldre 2 995  967 000
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år  506  342 000
Yngste barn 6-17 år 1 492  427 000
Yngste barn 18 år og eldre 1 327  577 000
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år  596  500 000
Eldste person 30-44 år  746  586 000
Eldste person 45-66 år 4 336  716 000
Eldste person 67 år og eldre 5 103  511 000
     
Enslige    
Enslige under 30 år 2 161  237 000
Enslige 30-44 år 2 957  314 000
Enslige 45-66 år 5 463  324 000
Enslige 67 år og over 5 963  236 000
     
Flerfamiliehusholdninger 2 146  797 000
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå