Statistisk sentralbyrå

109 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Aust-Agder. 2015
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger 50 317  484 000
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år 5 037  683 000
Yngste barn 6-17 år 5 751  793 000
Yngste barn 18 år og eldre 2 645  886 000
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år  671  324 000
Yngste barn 6-17 år 1 989  397 000
Yngste barn 18 år og eldre 1 298  493 000
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år  817  504 000
Eldste person 30-44 år  902  595 000
Eldste person 45-66 år 5 283  679 000
Eldste person 67 år og eldre 5 421  516 000
     
Enslige    
Enslige under 30 år 2 778  219 000
Enslige 30-44 år 3 539  290 000
Enslige 45-66 år 6 367  299 000
Enslige 67 år og over 5 835  245 000
     
Flerfamiliehusholdninger 1 984  726 000
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå