Statistisk sentralbyrå

107 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Vestfold. 2015
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger  110 215  481 000
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år 9 902  699 000
Yngste barn 6-17 år 12 231  812 000
Yngste barn 18 år og eldre 5 386  910 000
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år 1 471  333 000
Yngste barn 6-17 år 4 651  406 000
Yngste barn 18 år og eldre 3 020  502 000
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år 1 637  504 000
Eldste person 30-44 år 2 064  598 000
Eldste person 45-66 år 11 789  713 000
Eldste person 67 år og eldre 12 346  524 000
     
Enslige    
Enslige under 30 år 5 944  223 000
Enslige 30-44 år 7 468  289 000
Enslige 45-66 år 14 672  301 000
Enslige 67 år og over 13 620  249 000
     
Flerfamiliehusholdninger 4 014  703 000
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå