Statistisk sentralbyrå

101 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Østfold. 2015
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger  129 399  469 000
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år 11 567  678 000
Yngste barn 6-17 år 14 475  782 000
Yngste barn 18 år og eldre 6 530  870 000
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år 1 826  338 000
Yngste barn 6-17 år 5 482  394 000
Yngste barn 18 år og eldre 3 446  493 000
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år 1 951  525 000
Eldste person 30-44 år 2 381  603 000
Eldste person 45-66 år 13 996  674 000
Eldste person 67 år og eldre 14 312  504 000
     
Enslige    
Enslige under 30 år 6 818  233 000
Enslige 30-44 år 8 835  292 000
Enslige 45-66 år 16 663  292 000
Enslige 67 år og over 15 990  241 000
     
Flerfamiliehusholdninger 5 127  714 000
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2015.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå