Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter skadegrad og alder. Sør-Trøndelag. 2015
  Skadegrad
  I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Ukjent skade
Personer drept eller skadd i alt 40 - - 4 35 1
 0- 5 år 2 - - 1 1 -
 6-12 år 9 - - 1 8 -
13-17 år 29 - - 2 26 1
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå