Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter skadegrad og alder. Sogn og Fjordane. 2015
  Skadegrad
  I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Ukjent skade
Personer drept eller skadd i alt 8 - - 2 6 -
 0- 5 år - - - - - -
 6-12 år 3 - - - 3 -
13-17 år 5 - - 2 3 -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå