Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter skadegrad og alder. Aust-Agder. 2015
  Skadegrad
  I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Ukjent skade
Personer drept eller skadd i alt 30 - 1 2 27 -
 0- 5 år - - - - - -
 6-12 år 2 - - - 2 -
13-17 år 28 - 1 2 25 -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå