Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter skadegrad og alder. Østfold. 2014
  Skadegrad
  I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Ukjent skade
Personer drept eller skadd i alt 91 1 - 6 84 -
 0- 5 år 5 - - - 5 -
 6-12 år 8 - - - 8 -
13-17 år 78 1 - 6 71 -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå