Statistisk sentralbyrå

1 Syklister under 18 år drept eller skadd, etter alder, kjønn og bruk av hjelm. Sør-Trøndelag. 2015
  Alder
  I alt 6-12 år 13-17 år
Syklister i alt      
Ingen beskyttelse 3 - 3
Med hjelm 2 2 -
Ukjent 3 2 1
       
Gutter      
Ingen beskyttelse 1 - 1
Med hjelm 2 2 -
Ukjent 2 2 -
       
Jenter      
Ingen beskyttelse 2 - 2
Ukjent 1 - 1
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå