Statistisk sentralbyrå

1 Syklister under 18 år drept eller skadd, etter alder, kjønn og bruk av hjelm. Aust-Agder. 2015
  Alder
  I alt 6-12 år 13-17 år
Syklister i alt      
Med hjelm 3 1 2
       
Gutter      
Med hjelm 2 1 1
       
Jenter      
Med hjelm 1 - 1
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå