Statistisk sentralbyrå

1 Syklister under 18 år drept eller skadd, etter alder, kjønn og bruk av hjelm. Vestfold. 2015
  Alder
  I alt 6-12 år 13-17 år
Syklister i alt      
Ingen beskyttelse 2 - 2
Med hjelm 4 3 1
Ukjent 1 1 -
       
Gutter      
Ingen beskyttelse 2 - 2
Med hjelm 3 2 1
       
Jenter      
Med hjelm 1 1 -
Ukjent 1 1 -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå