Statistisk sentralbyrå

1 Syklister under 18 år drept eller skadd, etter alder, kjønn og bruk av hjelm. Østfold. 2015
  Alder
  I alt 6-12 år 13-17 år
Syklister i alt      
Ingen beskyttelse 6 1 5
Med hjelm 1 - 1
Ukjent 1 1 -
       
Gutter      
Ingen beskyttelse 4 1 3
Med hjelm 1 - 1
Ukjent - - -
       
Jenter      
Ingen beskyttelse 2 - 2
Ukjent 1 1 -

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå