Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder. Sør-Trøndelag. 2015
  I alt Bilførere Bil-passasjerer Førere og passasjerer på Fotgjenger Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Sykkel
Personer drept eller skadd i alt 40 2 8 1 11 8 7 - 3
 0- 5 år 2 - - - - - 2 - -
 6-12 år 9 - 4 - - 4 1 - -
13-17 år 29 2 4 1 11 4 4 - 3
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå