Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder. Sogn og Fjordane. 2015
  I alt Bilførere Bil-passasjerer Førere og passasjerer på Fotgjenger Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Sykkel
Personer drept eller skadd i alt 8 - 2 1 1 2 2 - -
 0- 5 år - - - - - - - - -
 6-12 år 3 - 1 - - 1 1 - -
13-17 år 5 - 1 1 1 1 1 - -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå