Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder. Vestfold. 2015
  I alt Bilførere Bil-passasjerer Førere og passasjerer på Fotgjenger Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Sykkel
Personer drept eller skadd 28 - 8 3 6 7 3 1 -
 0- 5 år 2 - 2 - - - - - -
 6-12 år 8 - 3 - - 4 1 - -
13-17 år 18 - 3 3 6 3 2 1 -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå