Statistisk sentralbyrå

1 Personer under 18 år drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder. Østfold. 2015
  I alt Bilførere Bil-passasjerer Førere og passasjerer på Fotgjenger Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Sykkel
Personer drept eller skadd i alt 91 - 23 16 36 8 7 - 1
 0- 5 år 5 - 4 - - - 1 - -
 6-12 år 8 - 5 - - 2 1 - -
13-17 år 78 - 14 16 36 6 5 - 1
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå